OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Takto označená položka*je povinná

Firma / Jméno *:
  Tel. na kontaktní osobu *:
IČ / Rodné číslo*:


DIČ / číslo OP *:
  Máte zájem závazně objednat techniku, služby:
Fakturační adresa *:
  Případné Vaše číslo objednávky (zaneseno do faktury):
Dodací adresa techniky / místo akce *:
  Instalace a deinstalace ano/ne:*
AnoNe
Korespondenční adresa:
  Technická asistence po dobu akce ano/ne:*
AnoNe
Na termín (zadejte datum) *:
  Hodin vyzvednutí:*:
Termín navrácení (zadejte datum) *:
  Hodin navrácení:*:
Jméno*:
  Příjmení*:
Telefon *:
  Doprava ano/ne *:
AnoNe
Email*:
  Platba *:
HotověFaktura
Kontaktní osoba na místě předání *:
  Seznámil/a a souhlasil/a jsem se s podmínky pronájmu uvedenými na webu A-TechService *